Grafický dizajn

Vytvoríme Vám zaujímavú, originálnu
a  inteligentnú vizuálnu identitu.  Dôraz kladieme na  precíznu prácu a  osobný  prístup s cieľom vytvoriť jednoduché a nadčasové riešenia .

Branding

Kvalitné, unikátne a zapamätateľné logo je základom prezentácie akejkoľvek firmy či jednotlivca. Vypovedá o firemnej filozofii a tvorí východisko pre celkový rámec firemnej identity. Vytvoríme pre Vás  jednotný štýl vizuálnej komunikácie., ktorý logu – značke dodá výpovednú silu a zapamätateľnosť.

Dizajn manual

Dodržiavaním zadefinovaných identifikačných štandardov, aplikácií loga, farieb či  typografických prvkov sa vytvára jednotný dizajn, ktorý podporuje fixáciu firmy v povedomí klientov, partnerov, zamestnancov a verejnosti.

Printové médiá

Súčasťou vizuálnej koncepcie sú všetky tlačoviny, ktorými sa firma prezentuje , čiže drobnejšie tlačoviny   ako sú vizitky,  hlavičkové papiere, formuláre, listové obálky, trhacie bloky ako aj prezentácia firmy prostredníctvom  produktových listov, foldrov, katalógov.

Veľkoplošná outdoor tlač

Citylighty, billboardy, bigboardy, megaboardy, backlighty. Pomôžeme Vám vynoriť sa so zástupu, zaujať jednoduchým a nápaditým riešením .